റബ്ബര്‍ കൃഷിയും കേരളത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക ഭാവിയും – പ്രഭാഷണം

ഡോ. ജോഷ്വാ എബ്രഹാം (റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രം, കോട്ടയം)


റബ്ബര്‍ തോട്ടത്തിലെ ജൈവാംശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍

No comments yet

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: