Archive for the ‘എഥിഫോണ്‍’ Category

ടാപ്പിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍

19062010105RRII – 600 എന്ന ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ വലത് താഴെനിന്ന് ഇടത് മുകളിലേയ്ക്ക് ചെരിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇത്തരം മരങ്ങളില്‍ ഇടത് താഴെനിന്നും വലത് മുകളിയേയ്ക്ക് ചെരിച്ച് താഴേയ്ക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്താല്‍ ലാറ്റെക്സ് കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല പട്ടമരപ്പെന്ന് അസുഖം കുറവായിമാത്രമെ അനുഭവപ്പെടുകയും ഉള്ളു. RRII 105 ന്റെ കറയുടെ ഒഴുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതിനാല്‍ അത്തരം മരങ്ങളില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇടത് മുകളില്‍നിന്നും വലത് താഴേയ്ക്കുള്ള ടാപ്പിംഗ് രീതി നല്ലതാണ്.

പട്ടമരപ്പ് ഒഴിവാക്കാം

എഥിഫോണ്‍ എന്ന ഉത്തേജക ഔഷധപ്രയോഗം നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അമിതമായ കറയെടുപ്പ് വളര്‍ച്ച മുരടിക്കുവാനും പട്ടമരപ്പിനും കാരണമാകാം. നാം ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കറയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉണക്കറബ്ബറിന്റെ ലഭ്യത അല്ലെങ്കില്‍ ഡി.ആര്‍.സി  30-35 ശതമാനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് റബ്ബര്‍ഷീറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. റബ്ബര്‍ മരങ്ങള്‍ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കറയെടുക്കുമ്പോള്‍ ചില മരങ്ങളില്‍ മൂന്നു മണിക്കൂറിന് ശേഷവും തുള്ളി വീഴുന്നതായിക്കാണാം. അത്തരം മരങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അമിതമായി കറ ഒഴുകുന്നത് മരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. കറ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുള്ളി വീഴുന്ന മരങ്ങളിലെ ചിരട്ടകള്‍ മാത്രം നിവര്‍ത്തിവെച്ച് മറ്റ് മരങ്ങളുിലെ ചിരട്ട ചെരിച്ച് വെയ്ക്കുക. അടുത്ത ടാപ്പിംഗ് ദിനത്തില്‍ നിവര്‍ത്തിവെച്ച ചിരട്ടകളില്‍ കൂടുതല്‍ കറ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ അന്ന് ടാപ്പിംഗ് വിശ്രമം ആ മരങ്ങള്‍ക്കുമാത്രം നല്‍കണം.

പട്ടമരപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസ്‌ഓര്‍ഡറാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. എന്നുവെച്ചാല്‍ 19062010104ഇലയില്‍ പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന അന്നജം തടിയേയും തൊലിയേയും വളര്‍ത്തുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കേമ്പിയം എന്ന അതിലോലമായ പട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഫ്ലോയം എന്ന കുഴലുകളിലൂടെ വേരിലെത്തി വേരുകളെ വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. വേരിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഫോസ്ഫറസിന്റെ വാഹകനായ മഗ്നീഷ്യമാണ് പ്രസ്തുത പണി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. നാം ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം കറയുടെ കട്ടി കൂടിയിരിക്കുകയും ക്രമേണ ഡി.ആര്‍.സി താണ് വരുകയും ചെയ്യുന്നു. തദവസരത്തില്‍ മരങ്ങള്‍ അമിതമായ ഒഴുക്ക് തടയുന്നതിനായി ഉണക്ക റബ്ബറിന്റെ അളവ് ലാറ്റെക്സില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നിയന്ത്രിതമായ രീതിയില്‍ ടാപ്പുചെയ്താല്‍ മാത്രമെ പ്രയോജനപ്രദമാകുകയുള്ളു.

വെട്ടുപട്ടയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്ത് കറയില്ലാത്ത പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ ദൃശ്യമായാല്‍ മരത്തിന്റെ മറുവശത്ത് മൂന്നടി ഉയരത്തില്‍ മറ്റൊരു വെട്ടുപട്ട സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടുപട്ടയും ഒരുമിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. കറ ഒഴുകി ഒരേ ചിരട്ടയില്‍ത്തന്നെ വീഴ്ത്താം. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ പട്ടമരപ്പിന്റെ ലക്ഷണം മാറി കറ ഒഴുകുന്ന പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ സജീവമായതായി കാണാം. എന്നാല്‍ രണ്ടു ചിരട്ടയിലും കൂടി കിട്ടുന്ന അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ഓരോ ടാപ്പിംഗ് ദിനത്തിലും മാറി മാറി ഒരു പട്ടമാത്രം ടാപ്പു ചെയ്യണം. ഫ്ലോയത്തിലൂടെ താഴേയ്ക്കൊഴുകുന്ന അന്നജം മരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി വെട്ടുപട്ടയ്ക്ക് മുകളില്‍ തടയുന്നതാണ് ഇത്തരം ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസ്‌ഓര്‍ഡറിന് കാരണം. വെട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ ഭാഷയില്‍ ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റ്  ഉണ്ടാകുന്നതും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റ് എന്നത് വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് വെട്ടിയപട്ടയും വെട്ടാത്ത പട്ടയും തമ്മില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല. വെട്ടിയ ഭാഗത്ത് കറയില്ലാതായി എങ്കില്‍ മരത്തിന്റെ മറുവശത്ത് വെട്ടാത്ത ഭാഗത്തും ഇതേ ബാര്‍ക്ക് ഐലന്റ് കാരണം ഫ്ലോയത്തില്‍ അന്നജം ഇല്ലാതാകുന്നു. വെട്ടുപട്ടയില്‍ വളരെക്കുറച്ച് പാല്‍ക്കുഴലുകളില്‍ കറയില്ലാതായാല്‍ അതേപട്ട താഴേയ്ക്ക് പോകുന്തോറും പട്ടമരപ്പിന്റെ കാഠിന്യം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും പൂര്‍ണമായും ഫ്ലോയവും പാല്‍ക്കുഴലുകളും ഡ്രൈആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ വെട്ടുപട്ട മരത്തിന്റെ ഒരുഭാഗത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസ്ഓര്‍ഡര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാരം കാണാം.

അതേപോലെ ലാറ്റെക്സിന്റെ ഒഴുക്ക് താഴെനിന്ന് മുകളിലേയ്ക്കാണ് എന്ന് ചിത്രസഹിതം മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടമരപ്പ് ദൃശ്യമാകാത്ത മരങ്ങളില്‍ ബോറാക്സ് എന്ന മൂലകസമ്പുഷ്ടമായ ഔഷധം വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ കലക്കി പുതുപ്പട്ടയില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ പട്ടമരപ്പ് ഒഴിവാകുന്നതായി കാണാം. കാരണം ബോറോണ്‍ ഡഫിഷ്യന്‍സി ആകാം ഫ്ലോയം തടയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം.

ചുങ്കം കുറച്ചുള്ള റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി: പുനഃപരിശോധന തത്കാലമില്ല

രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍ വിലയിരുത്തും  കര്‍ഷകര്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം
ന്യൂഡല്‍ഹി: ചുങ്കം കുറച്ച് ഒരു ലക്ഷം ടണ്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം തത്കാലം പുനഃപരിശോധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.
എന്നാല്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയുമായി ആഭ്യന്തര വില താരതമ്യം ചെയ്യുമെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കര്‍ഷക താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വാണിജ്യ മന്ത്രി ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴുള്ള വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചത് ആവശ്യമെങ്കില്‍ പുനഃപരിശോധിക്കും. യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് മന്ത്രി ആനന്ദ്ശര്‍മ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചത് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാരായ ജോസ് കെ. മാണി, പി.ടി. തോമസ്, ആന്‍റോ ആന്റണി, കെ.പി. ധനപാലന്‍ എന്നിവരാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ടത്.
രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിനു സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ കിട്ടാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആനന്ദ് ശര്‍മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടയര്‍ വ്യവസായ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ടയര്‍ വ്യാപാരികളും ഇറക്കുമതി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വിലക്കൂടുതലും ആഗോള വിപണിയില്‍ വിലക്കുറവുമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഇറക്കുമതി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി ശര്‍മ പറഞ്ഞു. റബ്ബര്‍ വിപണിയിലെ സമ്മര്‍ദം ഒഴിവാക്കാന്‍ വ്യാപാരികള്‍ സംഭരിച്ച റബ്ബര്‍ പുറത്തിറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.”കര്‍ഷകര്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ റബ്ബര്‍ വില തകരാന്‍ അനുവദിക്കില്ല”-മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആസിയാന്‍ കരാറില്‍ ദുര്‍ബല പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ റബ്ബറിന് ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു.
വിഷയം വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്‌സഭയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബഹളത്താല്‍ സഭ പിരിഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അതിനു സാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മഴക്കാലത്ത് റബ്ബര്‍ ഉത്പാദനം കുറയുന്നതും മഴ കഴിയുമ്പോള്‍ ഉത്പാദനം വര്‍ധിക്കുന്നതും പതിവാണെന്ന് ആന്‍റോ ആന്റണി പറഞ്ഞു.
ഉത്പാദനം കുറയുമ്പോള്‍ കുറച്ചുകാലം വിലവര്‍ധന സ്വാഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കടപ്പാട് – മാതൃഭൂമി
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മാസാവസാന സ്റ്റോക്കാണ് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് റബ്ബര്‍ വല ഇടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇടിയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരും, റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡും, വന്‍കിട ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കളും ചേര്‍ന്നുള്ള ഒരു കളിയുടെ ഭാഗമാണിത്. ഉയര്‍ന്ന വില ലഭ്യമാക്കി നഷ്ടം നേരിടുന്ന ഭക്ഷ്യോത്പന്ന കൃഷിയില്‍ നിന്ന് മാറി റബ്ബര്‍ പുതു കൃഷിയുടെ വ്യാപനമാണ് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയത്. വരാന്‍ പോകുന്ന പീക്ക് ഉല്പാദന സീസണ്‍ ആയ നവംബര്‍ മുതല്‍ ജനുവരി വരെ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി വില ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചുങ്കം കുറച്ചുള്ള ഇറക്കുമതി. മനോരമയുടെ വ്യാപാരിവിലയേക്കാള്‍ വളരെ താണതാണ് ലോക്കല്‍ ഡീലര്‍മാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്കുന്നത്. ഇതില്‍ എറിയപങ്കും നാലും, അഞ്ചും തരത്തില്‍പ്പെട്ട റബ്ബര്‍ ഷീറ്റുകളാണ്.
ഒരുലക്ഷം ടണ്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സൂചന വന്നതേയുള്ളു അന്താരാഷ്ട്ര വില ഉയരുവാന്‍ തുടങ്ങി. താമസിയാതെ ആഭ്യന്തരവില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലും താഴേയ്ക്ക് പോകും എന്നതാണ് സത്യം. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ തെറ്റായ വളപ്രയോഗം, ഉത്തേജക ഔഷധ പ്രയോഗം, തെറ്റായ ടാപ്പിംഗ് രീതി മുതലായവയാണ് ഉല്പാദനം കുറയുവാനുണ്ടായകാരണം.  അന്താരാഷ്ട്ര വിലയേക്കാള്‍ താണവിലയ്ക്ക് കര്‍ഷകര്‍ വില്കരുത് എന്നതാവണം കര്‍ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടുത്ത നടപടി.

എത്രേല്‍ അപകടകാരിയായ വിഷമല്ല


2010 ജൂലൈ 19 ന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ വന്ന ഡോ. എല്‍. തങ്കമ്മയുടെ ലേഖനമാണ് മുകളില്‍ കാണുന്നത്. റബ്ബര്‍ കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന വിഷരാസിക പ്രയോഗം അപകടകരം തന്നെ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ദീര്‍ഘകാല വിളയായ റബ്ബര്‍ വന്‍കിടതോട്ടങ്ങളെക്കാള്‍ ലാഭകരമായി ജൈവകൃഷിരീതിയില്‍ പരിപാലിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് ചെറുകിട തോട്ടങ്ങളിലാണ്. അക്കാര്യത്തില്‍  ഡോ. തങ്കമ്മയോടുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

എഥിഫോണ്‍ എന്ന ഉത്തേജക ഔഷധം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പൈനാപ്പിള്‍ ഒരേ സമയത്ത് പൂക്കാനും കായ്ക്കുവാനും വേണ്ടിആണ്.   Classification of selected pesticides എന്ന വേള്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം എഥിഫോണ്‍  “നോണ്‍ ഹസാര്‍ഡസ് ” എന്ന വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെടുന്നതാണ്. എത്രേല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എഥിഫോണ്‍  (രണ്ടിലും ഉള്ള ഘടകങ്ങള്‍ ഒന്നുതന്നെയാണ്) അതിനാല്‍ അപകടകാരിയായ വിഷമല്ല എന്ന് മനസിലാക്കാം. ഇവപ്രയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്ന് എത്തിലീന്‍ എന്ന വാതകം ഉണ്ടാകുകയും അതിലെ ബെയിസ് കമ്പോണന്റുകള്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഒട്ടുംതന്നെ അപകടകാരിയേ അല്ല. ഡോ. എല്‍. തങ്കമ്മ പറയുന്നരീതിയില്‍ ഇത് വിഘടിക്കാതെ മണ്ണില്‍ക്കിടക്കുകയും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നത് ശുദ്ധമായ ഒരു നുണ പ്രചരണമാണ്. എന്നാല്‍ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി റബ്ബര്‍ മരങ്ങളില്‍ എഫിഫോണ്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അമിതമായ ഉല്പാദന വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകുകയും മരത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ജലവും മൂലകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫിസിയോളജിക്കല്‍ ഡിസ് ഓര്‍ഡര്‍ കാരണം ധാരാളം മരങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടമരപ്പ് വരുകയും ചെയ്യും.  അതേസമയം ചിതലിനെയും മറ്റ് കീടങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുവാന്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കളും റൗണ്ടപ് പോലുള്ള കളനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും റബ്ബര്‍ മരങ്ങള്‍ക്കും, മണ്ണിനും, മണ്ണിരകള്‍ക്കും, പക്ഷി മൃഗാദികള്‍ക്കും, മനുഷ്യനും ഹാനികരം തന്നെയാണ്.

Ethephon the red marked stimulant is not Hazardous (n/h) under normal conditions of use.

Ref: WHO recommended classification of selected pesticides according to hazards (1994)